اخبار ورزشی » چلسی بخواهد هازارد را حفظ کند، 100 میلیون ضرر می کند