اخبار گوناگون » اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در خیابان های باغ ویلا و بلوار جمهوری شهر پرند