اخبار گوناگون » تکریم و معارفه فرماندار اسفراین با حضور سرپرست معاونت سیاسی استانداری