اخبار گوناگون » راه‌اندازی اولین قطار گردشگری مذهبی برای زائران پاکستانی