اخبار گوناگون » هشت شب فرهنگی و هنری در هشت شهرستان خراسان شمالی